Cyflwyniad i ‘Makey Makey’ – ffrwythau cerddorol

image1Trosolwg: Mae ‘MakeyMakey’ yn gadael i chi troi unrhywbeth sy’n cynal tamed bach o trydan (pobol tin foil, frwyth) i rheoli’r cyfrifiadur. Mae na canodd o pethau fe allwch chi wneud gyda ‘MakeyMakey’ ond y lle gorau i dechrau yw gyda rhywbeth syml a hwyl.yn y wers yma fydd y dosbarth yn creu offerynnau cerddorol allan o frwythau a llysiau.

 

 

 

Oed- 5-8 gyda cymorth neu 8+

Lefel– sylfaenol

sgiliau 21ain ganrif- meddwl yn creadigol, cydweithio, Llythrennedd technoleg,

tip fydd angen ymarfer hwn eich hunain cyn i chi defnyddio fo gyda’r dosbarth ac mae i fyny i chi i penderfynnu os yr ydych dechrau gyda popeth wedi gosod i fyny neu gadael iddyn nhw rhoi’r darnau at ei gilydd ei hun. Mae hi’n profiad ymarferol iawn ar tasgau cinesthetig,efallai fydd rhai sydd wedi datblygu sgiliau modur yn fwy araf angen bach o cymorth ar y cycylltiadau.

Deinyddiau frwythay; banana, seleri, moron, ffa gwyrdd, Sibols, unrhyw ffrwyth sydd yn hir ac yn cadarn yn gweithio’r gorau. Digon o cits ‘MakeyMakey’  Ar un faint o cyfrifiaduron neu defeisiau gyda USB.

Nod: I cyflwyno’r syniad dydy cyfrifiaduron ddim angen aros mewn cornel 50cm ar desg. Yr  Mae’r amcanion yw i defnyddio ‘Makeymakey’ I troi ffrwythau a llysiau mewn i Syntheseisydd i rheoli rhaglen.

Offer :

http://makeymakey.com/piano/

neu

https://scratch.mit.edu/projects/2543877/

neu unrhyw offeryn rhith arall sydd yn cael ei rheoli gan y allweddu arwydd, y llygoden clicio ar y botwm ‘space’.

piano

Gweithgaredd: yn dibynnu ar eich grwp efallai rydych chi eisiau gosod y camau yma i fynny eich hyn cyn y gwers neu fe allwch arwain y dosbarth sut i gosod o i fynny gydai gilydd. Yn personol mae well gen i i arwain nhw trwyddo felly mae nhw’n dysgu wrth fynd ymlaen. Omnd rydych yn nabod eich plant chi yn well i penderfynnu.

 

  1. Llwythoi’r url http://makeymakey.com/piano/ ar pob cyfrifiadur.
  2. Cael y plant i gwario bach o amser yn chwarae’r piano gan defnyddio’r arwydau ar ‘space bar’.
  3. Wrth iddyn nhw gwneud hyn rhowch allan ffrwythau a llysiau i bob plenty fydd agne 5 darn yr un i wneud ‘MakeyMakey’.Fe allwch chi gwneud hyn fel sypreis, os yw hwn yw’r tro cyntaf mae nhw wedi ei cyflwyno i ‘MakeyMaeky’ fydden nhw ddim yn rhoi salad a cyfrifiaduron yn yr un cyd-destun yn awtomatig. Gofynwch beth mae nhw’n meddwl y gall y seleri fod amdano, gofynwch iddyn nhw os mae nhw’n llwglyd,i gael ei dychymyg yn gweithio! 4. Nesaf gosodwch i fyny pob ‘MakeyMakey’ yn ol y hyn, (ymarfer y rhan yma ar eich ben eich hun cyn-llaw!) fe allwch wifrenu nhw cyn dechrau felly yr unig peth i wneud yw i cysylltu’r USB (rhybydd fe all y cysylltiad fod yn llac ac efallai angen gwirio) neu fe allwch dangos sut i gosod a cael dosbarth i dilyn chi cam ar y tro. (yn gyntaf mae rhaid i bawb ffindo bwrdd cylchedd a dal hi yn yr awyr, nawr rhowch y gwifren pwer i mewn fel hyn, nawr rhowch y rhan arall or gwifren mewn ir cyfrifiadur…)5. ar ol ir gwifrau i gyd yn ei lle cael y dosbarth i atodi pob clic crocodeil i llwysiau. 6. Gwelwch os gallen nhw gwneud swn trwy cyffwrth y llysiau. Y tric yw mae rhaid ir person sy’n chwarae gyda’r llysiau dal y gwifren ddear.ond yn dibynnu ar y dosbarth fe allwch chi gweld os mae hyn yn gweithio iddyn nhw fel unigolion trwy gwylio beth yr ydych chi yn gwneud. 7. Pan mae’r pianos yn gweithio gosodwch nhw tasg o rhoi’r nodau yn ei trefnt or isod ar y chwith ac wedyn creu ton. Gwelwch os gall unrhywun yn gallu chwarae ton cyffredin e.e Penblwydd Hapus neu ‘Ode to Joy’.

    8.     Ac gofynwch i gwrando ar ton. Fe allwch chi cyflwyno mwy nag un chwareawr trwy cael sy’n dal wifren ddear dal dwylo gyda’r plenty sy’n chwarae’r llysiau. Adeiladwch ar hyn trwy rhoi’r mwy o blant yn lle’r llysiau yn dal y wifren dear i chwarae’r ‘piano-plant’.

    9.        Atgoffwch y dosbarth ei fod nhw’n defnyddio’r llysiau yn yr un ffordd rydyn yn defnyddio allweddi ar y cyfrifiadur neu llygoden. Herio’r dosbarth i dod i fyny gyda rhestr o pethau arall y gallen nhw defnyddio ‘MakeyMakey’ amdano (ysgrifennwch nhw ar bwrdd neu ‘posted note’) , recordwch y rhestr i ddefnyddio yn y dyfodol. ( os yr ydych yn tynnu llun danfonwch i ni a gallwn ni ei postio ar we-fan Taccle3) neu os oes amser rhydd gennych gwelwch os y gallwch ymarfer gyda rhai ohonyn nhw. Mae na rhestr o gemau rydyn wedi trio ac ymarfer gyda offerynnau  yma sydd yn gweithio’n dda gyda ‘MakeyMakey.

    IMG_5421

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *