CYFLWYNO HTML – NEU PAM MAE WEFANNAU YN EDRYCH FEL MAE NHW?

D.P.C (Dileu yPob Cath) dyma gem llwyfan ar lein sydd yn rhyfedd iawn sydd yn dysgu plant sut i codio gyda HTML a CSS trwy anog nhw i marchogu mewn ir lefelau ar y gemau i datrys problemau. Mae’r plant yn chwarae fel Arca- creadur mach rhyfeddol sydd wedi cael ei danfon ir adfeilion or we hynafol. Ei cenhadaeth yw i achub y cathode bach or we cyn i rhywbeth ofnadwy digwydd iddyn nhw. i wneud hyn mae angen adeiladu silffoedd dros ogodau peryglus, creu portals, newid lliw yr awyr felly gallwch gweld yr anghenfilion yn well. Mae pob lefel yn cael ei cyflwyno fel her, a trwy clicio ar y botwm edit mae’r sgrin yn newid mewn i dau i dangos cod tu ol i pob lefel. Mae newid y codau yma mewn ffyrdd gwahanol yn galluogu’r ArcaiI cyrraidd portal neu cath bach.

Dileu Pob Cath

Mae hyn yn gem bach hwyl, sydd wedi ei cyflwyno mewn ffordd deiniadol i plant ysgol cynradd. Mae hi’n darparu ffordd hawdd i dysgu a sut i defnyddio’r blociau cynradd o codiau HTML fel teitlau div a tagiau pwysig arall.

Mae Dileu Pob Cath am ddim i chwarae ac yn fynhonnell agored. Dim ond demo sydd ar gael ar y foment ond mae’r pobl sy’n ei creu yn awyddus i cael adborth yn ol o athrawon yw wella.

Fe allwch ffindo’r gem ar eraseallkittens.com. treiali hi gyda’r dosbarth i weld beth y mae nhw yn ei feddwl. Rydw i’n siwr fydden nhw yn ei dwli!

Achub y cathode, achyb y byd!!

Darllenwch mwy http://www.whiteboardblog.co.uk/2016/05/erase-all-kittens/

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *