een dag zoals een ander

1.overzicht:

korte beschrijving
Kleuters beschrijven het dagschema aan de hand van de beebot.

leeftijd: 4-5 jaar

Level: beginners

21ste eeuwe vaardigheden:
computational thinking
probleemoplossend denken

tips om te differentiëren
Je zou het ganse dagschema kunnen overlopen ipv activiteit per activiteit. Met d bluebot zou je nog een stap verder kunnen gaan en de dagplanning programmeren.

2.doel
Kleuters krijgen zicht op het schema van de dag. Door activiteit per activiteit te overlopen met de beebot.

3.tools
beebot
insteekmap
kaarten met dagactiviteiten

4.activiteiten

 1. De leerkracht steekt de activiteiten van de dag in de insteekmap.
 2. De kleuters zetten de beebot aan.
 3. De kleuter zet de beebot op een blanco vlak.
 4. De kleuter kijkt waar de eerste activiteit van de dag is de kleuter bekijkt hoe hij van blanco vlak naar de eerste activiteit moet gaan.
 5. De kleuter legt de pijlen naast de insteekmap in de juiste volgorde.
 6. De kleuters bekijken samen de weg die de beebot moet afleggen en corrigeren waar nodig.
 7. De kleuter tikt op de pijlen van de beebot en laat de beebot naar de eerste activiteit rijden.
 8. De kleuters kijken of de beebot de juiste weg aflegt.
  1. Zo ja, moeten ze niets doen
  2. zo neen, moeten ze samen naar een oplossing zoeken.
 9. Als de activieteit voorbij is kan een andere kleuter de beebot naar de volgende activiteit programmeren.
 10. Als uitbreiding kan je de beebot ineens alle activiteiten in de juiste volgorde laten programmeren.
 11. tik op clear en maak de beebot leeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *