CA2 DEALL GRWPIAU, SUT I DIDOLI A CYSTRAWEN (3)

Dyma yNFtags’r gwers olaf yn y cyfres o gweithgareddau ar deall grwpiau, sut i didoli a cystrawen ac yn edrych ar y syniad o grwpiau atanod a pam mae nhw’n bwysig o fewn codio. 

 

NodDeall sut gall eitem fod yn rhan o grwp ar grwp yna fod yn rhan o grwp arall.

Mae hi’n defnyddiol os yw disgyblion wedi cwblhau  CA2 deall grwpiau, sut i didoli a cystrawen symud ymlaen  cyn gwneud y tasg yma.

Trwy ychwanegu mwy a mwy o cylchoedd dydy hyn ddim yn cynyddu’r cymhlethrwydd, ond mae’r syniad o defnyddio cylchoedd allan o rhaff yn dod yn fwy anodd. Felly beth rydyn ni yn aneli i wneud yn y lefel uwch yma yw i ddangos sut mae atanod grwp yn gweithio.

Mae set rhan anatod yn dosbarthaid ymnhell o set o fewn set. Yn mynd yn ol at enghraifft gyda llyfrgellwyr efallai mae set o llyfrau gyda ni sydd wedi ei didoli i ffuglen neu ffaith. Grwpiau dosbarthiad o fewn set ffuglen yn gallu cynnwys ffuglen gwyddoniaeth, ffantasi, troseddu, hanes, cariadol, ayyb. Neu fe all llyfrau ffaith cael ei didoli menw i grwpiau fel llyfrau cyfeiriad, bywgraffiaid, teithio, llyfrau testyn ayyb.

Er mwyn creu set dosbarthiad, yn syml gosodwch grwp o fewn grwp arall. Fydd gan y grwp ‘mewnol’ dau grwp o eiddo- eiddo ei hun ac eiddo or grwp mae’n cynnwys. (mae hyn weithiau yn cael ei alw ‘etifeddiaeth’).

Fel yr ydyn yn defnyddio’r diagram Venn gyda 2 grwp. Gosodwch allan y tasg a gweld os y gall y plant daganfod y perthnasiad o grwp o fewn grwp. Fe ddylet digwyl fydd y plant yn digon cyfarwydd gyda’r rheolau DIM, AC, NEU i adnabod grwpiau (neu yn y achos yma dosbarthiad o grwpiau) heb mynd trwy gwahanol enghreiffitau o defynyddio grwpiau syml.

Mae grwpiau dosbarthiad hefyd yn gallu ffurfio rhan o system Venn fel or blaen. Trwy dosbarthu grwp ac yna ychwangegu grwp ARALL GYDA GRWP. Fe allen ni creu system cymhyleth trwy defnyddio’r dull yma:

Eto rhedwch thrwy’r gweithgareddau gyda dywedwch wrth i mi, dangoswch i mi y dull i gwneud yn siwr fod y plant yn deall sut mae’r system yn gweithio.

.

Diagramau haen uwch i trio!

Dyma diagrammau i chi trio ac i chwarae efo i weld os y gallwch gweithiop allan ble fydd rhain yn addas.0IMG_0468IMG_0469

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *