CA2 Copi Cwpannau, Copi Cons

Gweithiwch mewn parau neu grwpiau o tua 3. Mae angen un set o 6 con chwarae a 6 bag ffa i bob par neu cwpannau plastig os yr ydych yn gwneud y gweithgaredd yn y dosbarth. Mae gan un tim taflen sydd efo gwahanol trefniadau o cwplannau.

Yn y rownd cyntaf, gadewch i un par/tim rhoi’r cyfarwyddiadau ir tim arall felly gallen nhw ei ail creu mewn trefn spesiffig or cwpannau.

Yn y ail rownd, mae’r tim sydd efo’r cwpannau angen gofyn y tim sydd yn gallu gweld y trefniadau cwestiynnau, ddyle nhw ddim rhoi unrhyw gwybodaeth ond am yr ateb ir cwestwum gwreiddiol.

Y trydydd rownd, gallwch chi gwneud hyn yn fwy anodd trwy cyfyngu atebion I ‘ie’ neu ‘na’.

Amrywiad arall yw i rhwystro’r nifer o cwestiynnau gallen nhw ei ofyn- mae hyn yn dda am gwahaniaethu am y plant mwyaf galluog.

Rydyn ni hefyd wedi defnyddio cerdiau gya 1 (am ie) a 0 (am na) sydd yn gallu cael ei defnyddio i ateb y cwestiynnau.

I chwarae’r gemau, fydd angen 2 taflen gyda gwahanol amrywiadau ar y ddau felly fydd gan y ddau tim taflen gwahanol. Neu fe allwch rhoi trefniadau ar taflen gwahanol a rhoi nhw mas un unigol pan mae un par wedi gorffen.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *