CS Sut mae robotiau yn gweithio?

Ymchwilio’r cydrannau o robot.

Nod

  • Adnabod y cydrannau o robot
  • Adeiladu robot gan defnyddio Ciwblet
  • Efallai fyddwch yn ffindo hi’n defnyddiol i gwneud y gwers ar synwyryddion cyn gwneud y gwers.cubelets-robot-blocks-mp
  1. Esboniwch ir dosbarth fod robots i gyd angen dyfais’mewnbwn’- rhywbeth sydd yn casglu gwybodaeth or amgylchedd fel synwyryddion. Mae robotiau hefyd angen cydran meddwl i prosesi’r mewnbwn ac i wneud penderfyniad am sut mae’r robot yn ymateb. Fydd gan robotiau cydrhan ‘allbwn’ efallai fydd yn modur felly gall y robot symud neu gall golau neu buzzer ayyb.
  2. Defnyddiwch set o ciwblets, os mae nhw gyda chi, dangoswch pob cydrhan. Y blociau du i gyd yw’r dyfeis mewnbwn- mae gwahanol blociau yn cael synwyryddion gwahanol sydd yn gallu canfod pellter o gwrthrych solid neu tymheredd ayyb. Mae’r blociau coch yn blociau ‘meddwl’ ac mae’r blociau tryloyw yw’r blociau allbwn. Os mae nhw’n cysylltu gyda’i gilydd gyda bateri ciwb i darparu pwer wedyn fydd gennych robot sydd yn gweithio.
  3. Ar ol ir plant arbrofi gyda’r cyfuniad gwahanol o blociau, rhowch nhw tasg dylunio. Un syml i dechrau yw i siarad amdano cerbydau modern sydd efo syneyrydd wrthdroi sydd yn gallu canfod ceir arall neu waliau ac sydd yn bipio’n uchel i rhybyddio’r gyrwr ei fod nhw mewn perygl neu mynd i bwrw rhywbeth.herio plant i creu robot sydd yn gallu canfon wall a symud i ffwrdd neu rhybyddio’r gyrwr mewn rhyw ffordd. Problem arall efallai yw i adeildau goleudy trwy defnyddio bwrdd troi a golau sy’n gallu canfod cychod yn dod yn agos. Os does dim ciwblet, trio’r gem Human Robot yma.
jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *