CS Cyflwyniad i Scratch Junior

homegraphicMae Scratch Junior yn rhaglen gwych am cyflwyno codio i blant (4-8 oed) yn gwahanol i apps sydd yn seiliedig ar gemau, mae plant yn creu storion eu hun or dechrau. Yn ystod y proses yma mae nhw’n dysgu sut i datrys problemau, dylunio projects a mynegi ei hun yn creadigol ar y cyfrifiadur- mae hi’n sylfaen da i symud ymlaen i Scratch.

Bwriad

Mae llawer o ysgolion yn defnyddio Scratch fel iaith cyntaf i rhaglennu, ond rydyn yn credu yn grif trwy dechrau gyda Scratch Junior mae hyn yn gwneud llwyth o wahaniaeth yn y ffordd mae nhw’n dysgu Scratch. Y gwrs yma yw’r cam cyntaf i defnyddio Scrath Junior- i athrawon a plant.

 

Nod

Creu project newydd

Defnyddio’r blociau Motion

Dewis y cefndir

Defnyddio’r paent i lliwio’r sbri (y cath)

Adio graffics ir gath

Adio tecs ir project a newid y maint, lliw ar safle

Beth yw Scratch Junior?

 

ScratchJr yw rhaglen sy’n cyflwyno iaith i blant ifanc i gadael i nhw creu ei streon a gemau rhyngweithiol. Fe all plant cysylltu rhaglen graffig i gwneud ir cymeriadau symud, neidio, dawnsio a canu. Fe all plant newid y cymeriadau gyda’r paent, ychwanegu lleisiau a synau ei hun, hyd yn oed ychwanegu lliniau ei hun- wedyn defnyddio’r blociau rhaglen i wneud ir cymeriadau dod yn fyw

 

Cafodd ScratchJr ei ysbrydoli gan y rhaglen iaith poblogaeth Scratch http://scratch.mit.edu),sy’n  cael ei defnyddio gan miliynau o pobl ifanc (8 oed i fyny) ardraws y byd. Trwy defnyddio Scratch Jr mae nhw wedi ail-dylunio’r rhyngwyneb ar y iaith rhaglen i datblygu hi’n fwy addas am plant llai, yn paru’r nodweddion yn ofalus i adlewyrchu datblygiad gwybyddol , personol, cymdeithasol, ac emosiynol.

 

 

I dechrau

Os yr ydych byth wedi defnyddio Scratch Jr or blaen, efallai y fyddwch eisiau gwylio tiwtorial a cael y screen yma yn barod i cyfeirio ato. Neu fe allwch dechrau dysgu or dechrau yr un pryd ar dosbarth cyfan!

Y peth cyntaf mae angen gwneud yw i lawrlwytho Scratch Junior ir tabled. Mae’r app am ddim – sydd yn gwneud hi’n fwy deiniadol! Ar y foment does dim fersiwn ar y we ond mae un yn cael ei datblygu ir rhai ohonoch sy’n defnyddio gliniadur  neu peririant cyfrifiadur.

Tasg 1

Ar bwrdd gwyn rhyngweithiol, dangoswch ir plant pan rydych yn agor Scratch Jr yn gyntaf fyddwch yn gweld sgrin glas gyda cath a ‘?’ a llun o ty (cartref). Cliciwch ar hwn a fydd yn creu project newydd.

Fe ddylech gweld cath yng nghanol y sgrin (mae’r cath fach yma yn arddangos yn Scratch hefyd- mae’n cael ei alw yn ‘sbri’)

Fe allwch llusgo’r cath i unrhywle ar y sgin.

Gadewch iddyn nhw cyrraidd y cam yma are i tablet eu hun.

Tasg 2

Gan defnyddio’r bwrdd gwyn rhyngweithiol, rhowch y cath yng hanol y sgrin a tynnwch y bloc cyntaf lawr gyda eich bys. Gofynwch ir plant beth y mae nhw’n meddwl mae’r bloc yn ei wneud.

Gwasgwch yr arwydd  y bloc rydych wedi tynnu i lawr i dangos fod y cath yn symud ymlaen. Gwasgwch eto age to.

Gofynwch if dosbarth i ffindo mas faint o weithiau mae angen gwasgu’r botwm tan mae’n cyrraidd yr ochor arall y sgrin (mae’n tua 8)

Wedyn gofynwch i nhw rhoi’r cath nol yn y canol eto. Yna cliciwch ar y rhif 1 ar gwaelod y bloc arrwydd.ar y ochor dde fydd allweddu yn ymddangos. Cliciwch ar hyn 8 gwaith (neu pa bynag rhif mae nhw’n penderfynnu sy’n cyrraidd ochor arall y sgrin) fe ddyle nhw gweld rhif 8 yn ymddangos o da  y bloc arwydd , gwasgwch hyn eto i weld beth sy’n digwydd. Trio rhifau gwahanol.

Tasg 3

yn grwpiau , gadewch ir plant arbrofi gyda’r blociau glas, yn adio un ar y tro.

Pob tro mae nhw’n adio bloc fe ddyle nhw rhedeg y rhaglen try clicio ar y bloc cyntaf ar y chwith i weld beth sy’n digwydd.

Gofynwch iddyn nhw recordio neu disgrifio beth sy’n digwydd pan mae nhw’n adio blociau glas gwahanol (Hint – fe allwch gweld yn glir beth mae’r blociau yn gwneud os yr ydych yn rhoi gwerth mwy nag 1 mewn pob bloc rydych yn adio – e.e 4)

Sylwych fydd y blociau yn troi I glas tywyll wrth ir cyfarwyddiadau mynd ymlaen.

Gyda llaw mae’r bloc olaf yn ail osod y cyfarwyddiadau ac yn cymryd chi nol at y pwynt dechreuad.

Tasg 4

Dywedwch ir plant i trio clicio ar y llun ar y chwith or ABC ar y top or sgrin a gadewch iddyn nhw dewis y cefndir.

Pob tro rydych yn newid y cefndir mae rhaid cligio ar y tic yn y corner ar top y tudalen ar y dde i safio.

Wedyn dywedwch iddyn nhw gwasgu ar y llun ABC a gadewch iddyn nhw ysgrifennu ei enwau nhw (neu ei enw am y cath ayyb)

Ar ol i chi ysgrifennu ei enwau i mewn fe allwn nhw defnyddio’r llun main tar y ochor chwith, o dan ei enwau i wneud yn fwy neu’n llai. Os yr ydyn nhw’n gwasgu ar y bocs paent o dan ei enwau,fe allen nhw newid y lliw.

Cyffwrth unrhyw le ar y sgrin i dod mas or bocs tecs.

Trio tynnu’r geiriau o gwmpas y sgrin trwy llusgo nhw gyda eich bys.

Tasg 5

Am y rhan olaf or gwers defnyddiwch y bwrdd gwyn rhygweithiol.

Cliciwch ar y brwsh paent (ochor chwith o dan y botwm cartrefa ar y dde or cath)

Fydd y cath wedyn yn arddangos ar y grid.

Fydd y llun ir pot paent ar gwaelod y sgrin ar y dde yn ddangos yn oren- mae wedi cael ei dewis yn barod.

Gwasgwch un or potiau paent ar y gwealod wedyn cliciwch y cath.

Wedyn gadewch ir plant peintio’r cath fel mae nhw moen.

Pan mae nhw’n hapus, fe allen nhw safio’r lliwiau trwy clicio ar top y tudalen ar y chwith.

Tasg ychwanegol

Fyddwch mwy na thebyg yn ffindo fydd rhai plant yn dechrau chwarae gyda’r  llun ‘draw’ ar y ochor chwith y sgrin. Os mae nhw yn, fe allwn nwh adio rhywbeth ir cath i wnedu e ffitio’r cefndir e.e helmed gofod, helmed gyrru, blodau, clefydd ayyb. Mae’r tasg yma yn fwy addas am plant mwy gallu. Eto, gwnewch yn siwr mae nhw’n defnyddio’r tic yn top y tudalen ar y cornel dde y sgrin i safio’r gwaith.

Os mae nhw’n gwneud camgymeriad fe all hyn cael ei cywiro trwy clicio ar y sisiwrn ar y dde ‘mistake’ fydd wedyn yn diflannu.

Ar diwedd y gwers, os yr ydych yn clicio ar y llun y ty, fe allwch gweld y project sydd wedi ei safio i’r chwith y botwm +. Os yr ydych eisiau dilei y project, gwasgwch a dal tan rydych yn gweld y X yna cliciwch e i cael gwared o fe.

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *